Kết quả:

Là người nằm trong đội ngũ lãnh đạo tôi tập trung và hướng vào hiệu quả, Thành công của tôi được đo lường bởi thành công của toàn bộ nhân viên của tôi.

Niềm tin:

Tôi tạo dựng niềm tin với khách hàng, đồng nghiệp bằng sự chính trực và luôn cố gắng phát huy niềm tin đó qua việc tuân thủ những điều tôi đề ra.

Giá trị:

Tôi tăng thêm giá trị cho khách hàng, nhân viên của mình thông qua tầm nhìn, sự đổi mới, sự chân thành và thẳng thắn… Dù đôi khi đó là những sự thật khó nghe nhất.

Kiến thức:

Tôi học hỏi, chia sẻ, cố vấn, giảng dạy, lắng nghe, đặt câu hỏi, giao tiếp tạo động lực và tạo cảm hứng cho khách hang và nhân viên của tôi.

Kinh nghiệm:

Tôi học hỏi từ những điều tốt nhất để trở nên tốt nhất. Với kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, tôi tin rằng bản thân mình sẽ giúp doanh nghiệp tôi đang làm tìm ra những giải pháp lâu dài và hiệu quả.

Cam kết:

Tôi cam kết tập trung 100% vào các mục tiêu của công ty và hỗ trả lời tất cả các câu hỏi và băn khoăn của mọi người bất cứ khi nào họ cần.

Hành động:

Kiến thức sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu hành động; tôi tập trung vào việc triển khai, thực thi công việc một cách hiệu quả và cũng sẽ huấn luyện đội ngũ của tôi đạt được những thành quả đó.

  • Đội Ngũ VanFa
  • 03/06/2019
  • Lượt xem: 15955