Năng suất bình quân ngày đêm từ 40.000 đến 70.000 sản phẩm cổ quy đổi có khổ rộng tối đa đến 120cm.

Sản phẩm xuất xưởng được kiểm tra chất lượng 100%. Đóng gói theo yêu cầu khách hàng.

 

  • Câu chuyện và chính sách VanFa
  • 25/01/2019
  • Lượt xem: 6052